A A A A A

Psalmet 105

41
Çau shkëmbin dhe dolën prej tij ujëra; këto rridhnin në shketëtirë si një lumë.
Shqiptare Bibla 1884