A A A A A

Psalmet 105

40
Me kërkesën e tyre ai solli shkurtat dhe i ngopi me bukën e qiellit.
Shqiptare Bibla 1884