A A A A A

Psalmet 105

39
Ai shpalosi një re për t'i mbuluar dhe ndezi një zjarr për t'i ndriçuar natën.
Shqiptare Bibla 1884