A A A A A

Psalmet 105

29
I ndryshoi ujërat e tij në gjak dhe bëri që të ngordhnin peshqit e tij.
Shqiptare Bibla 1884