A A A A A

Psalmet 105

28
Dërgoi terrin dhe e bëri vendin të binte në errësirë, dhe ata nuk kundërshtuan fjalën e tij.
Shqiptare Bibla 1884