A A A A A

Psalmet 105

26
Atëherë ai dërgoi Moisiun, shërbëtorin e tij, dhe Aaronin që ai kishte zgjedhur.
Shqiptare Bibla 1884