A A A A A

Psalmet 105

24
Dhe Perëndia e shumëzoi shumë popullin e tij dhe e bëri më të fuqishëm se armiqtë e tij.
Shqiptare Bibla 1884