A A A A A

Psalmet 105

22
për t'i lidhur princat e tij me gjykimin e tij dhe për t'u mësuar pleqve të tij diturinë.
Shqiptare Bibla 1884