A A A A A

Psalmet 105

21
dhe e bëri zot të shtëpisë së tij dhe qeveritar mbi të gjitha pasuritë e tij,
Shqiptare Bibla 1884