A A A A A

Psalmet 105

19
Fjala e Zotit e vuri në provë, deri sa u plotësua ajo që kishte thënë.
Shqiptare Bibla 1884