A A A A A

Psalmet 105

16
Pastaj solli zinë e bukës në vend dhe shkatërroi çdo burim ushqimesh.
Shqiptare Bibla 1884