A A A A A

Psalmet 105

15
dhe tha: "Mos prekni të vajosurit e mi dhe mos bëni asnjë të keqe profetëve të mi".
Shqiptare Bibla 1884