A A A A A

Punë 26

5
Të vdekurit dridhen nën ujërat, dhe kështu bëjnë edhe banorët e tyre.
Shqiptare Bibla 1884