A A A A A

Esteri 5

7
Esteri u përgjigj dhe tha: "Ja, kërkesa ime ajo që po kërkoj:
Shqiptare Bibla 1884