A A A A A

2 Mbretër 19

34
Unë do ta mbroj këtë qytet për ta shpëtuar, për dashurinë që kam ndaj vetes dhe për dashurinë e Davidit, shërbëtorit tim".
Shqiptare Bibla 1884