A A A A A

2 Mbretër 19

33
Ai do të kthehet nëpër rrugën që ndoqi kur erdhi dhe nuk ka për të hyrë në këtë qytet, thotë Zoti.
Shqiptare Bibla 1884