A A A A A

2 Mbretër 10

4
Por ata patën shumë frikë dhe thanë: "Ja, dy mbretër nuk mundën ta përballojnë; si mund ta përballojmë ne?".
Shqiptare Bibla 1884