A A A A A

2 Mbretër 10

32
Në atë kohë Zoti filloi t'i presë disa pjesë të Izraelit; në fakt Hazaeli i mundi Izraelitët gjatë gjithë kufirit të tyre:
Shqiptare Bibla 1884