A A A A A

2 Mbretër 10

16
"Eja me mua dhe do të shohësh zellin tim për Zotin!". Pastaj e mori me vete në qerren e tij.
Shqiptare Bibla 1884