A A A A A

2 Mbretër 10

12
Pastaj u ngrit dhe shkoi në Samari. Gjatë rrugës, me të arritur në Beth-Eked,
Shqiptare Bibla 1884