A A A A A
Josua 6
1
Jerigo se poorte was dig gesluit omdat hulle bang was vir die Israeliete. Niemand het dit gewaag om in of uit te gaan nie.
2
Die Here het vir Josua gesê: “Ek gee jou beheer oor Jerigo, sy koning en sy soldate.
3
Al die soldate moet een keer rondom die stad marsjeer. Doen dit vir die volgende ses dae.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Die stad Jerigo was toe. Die poorte was gesluit sodat die Israeliete nie kon inkom nie. Niemand het uit die stad gegaan nie en niemand het ingekom nie.
2
Die Here het vir Josua gesê: “Luister na My, Ek gee Jerigo vir jou, en ook sy koning en sy soldate, julle sal hulle oorwin.
3
Julle moet om die stad loop, almal wat kan oorlog maak. Julle moet ses dae lank elke dag een maal om die stad loop.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Jerigo se stadsdeure is deeglik gesluit. Daar was nêrens plek om in te kom nie, so bang was die mense vir die Israeliete. Niemand is toegelaat om in of uit te gaan nie.
2
Maar die Here het vir Josua gesê: “Ek gee Jerigo, met sy koning en al sy soldate, in jou mag oor.
3
Jy en al jou soldate moet elke dag, vir ses dae, reg om die stad loop.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Jerigo was gesluit en verskans teen die Israeliete; niemand het uitgegaan of ingekom nie.
2
Die Here het vir Josua gesê: “Ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee.
3
Julle moet om die stad loop; al die manne onder wapen moet een maal om die stad gaan, en dit moet julle ses dae lank doen.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Maar J,rigo het die poort gesluit en gesluit gebly vanweë die kinders van Israel; niemand het uit-- of ingegaan nie.
2
Toe het die HERE vir Josua gesê: Kyk, Ek gee J,rigo met sy koning en dapper helde in jou hand.
3
Julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne; trek die stad een maal om; so moet jy doen ses dae lank.
Afrikaanse Bybel 1933/1953