A A A A A
Josua 12
1
Hier volg nou die name van die konings aan die oorkant van die Jordaan wat die Israeliete verslaan het en van wie die lande verower is. Hulle gebied was vanaf die Arnonvallei tot by Hermonberg. Dit sluit die hele deel oos van die Jordaanvallei in:
2
Koning Sihon van die Amoriete het in Gesbon gebly. Hy het geheers van Aroër af aan die kant van die Arnon, deur die middel van die vallei, tot aan die Jabbokspruit waar die Ammoniete se gebied begin. Dit is die helfte van Gilead se gebied aan die noordekant van die Jabbok.
3
Hy was ook in beheer van die oostelike deel van die Jordaanvallei, van die See van Galilea af suid tot by die Soutsee, en verder in die rigting van Bet-Jesimot en suidwaarts van onderkant die Pisgahange af.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Die Israeliete het twee konings oos van die Jordaan-rivier oorwin en die Israeliete het hulle lande gevat, van die Arnon-vallei tot by Hermon-berg, en ook die hele Jordaan-vallei oos van die Jordaan-rivier.
2
Dit was die land van Sihon, die koning van die Amoriete, hy het in die stad Gesbon gewoon. Hy het regeer oor hierdie dele van land: van die stad Aroër langs die Arnon-vallei, van die middel van die vallei tot teen die Jabbok-vallei, die helfte van die land Gilead, langs die land van die Ammoniete,
3
en die Jordaan-vallei oos van die Jordaan-rivier, tussen die Gennesaret-meer en die Sout-see, in die Jordaan-vallei, tot by die stede Bet-Jesimot en Teman, suid van waar 'n mens opgaan na Pisga-berg.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Die Israeliete het in hierdie stadium reeds die hele gebied aan die oostekant van die Jordaan in besit geneem. Dit strek van die Arnonvallei op met die Jordaan tot so ver noord as die berg Hermon. Hulle het daar twee konings verslaan.
2
Daar was eerstens koning Sihon van die Amoriete, wat in Gesbon gebly en oor die helfte van Gilead regeer het. Sy gebied het gestrek vanaf Aroër op die rand van die Arnonvallei, deur die middel van die vallei tot by die Jabbokrivier wat die grens gevorm het met die Ammoniete se gebied.
3
Dit het ook die oostelike deel van die Jordaanvallei ingesluit, van die See van Gennesaret af suid tot by die Soutsee, van Bet-Jesimot af tot by die hange van die Pisgaberge.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Die Israeliete het die volgende konings van die land oorkant die Jordaan, aan die oostekant, verslaan en hulle gebiede in besit geneem, die gebied van die Arnonvallei af tot by Hermonberg, en die hele oostelike deel van die Jordaanvallei:
2
Koning Sihon van die Amoriete in Gesbon het geheers oor die helfte van Gilead, van Aroër af aan die kant van die Arnonbedding, die middel van die bedding, tot aan Jabbokspruit waar die Ammoniete se gebied begin.
3
Ook die oostelike deel van die Jordaanvallei, van die Gennesaretmeer af suid tot aan die see in die Jordaanvallei, die Soutsee, en verder in die rigting van Bet-Jesimot en suidwaarts van onderkant die Pisgahange af.
Afrikaanse Bybel 1983

1
En dit is die konings van die land wat die kinders van Israel verslaan en wie se land hulle in besit geneem het oos van die Jordaan, teen sonop; van die Arnonrivier af tot by die berg Hermon, en die hele Vlakte teen die ooste:
2
Sihon, die koning van die Amoriete wat in Hesbon gewoon het, wat geheers het van Aroër af wat aan die kant van die Arnonrivier lê: van die middel van die rivier af en oor die helfte van G¡lead tot by die Jabbokrivier, die grens van die kinders van Ammon;
3
en oor die Vlakte tot by die K¡nnerotsee, na die ooste toe, en tot by die See van die Vlakte, die Soutsee, oostelik in die rigting van Bet-Haj,simot en teen die suide onderaan die hange van Pisga;
Afrikaanse Bybel 1933/1953