A A A A A
Jesaja 46
1
Die afgodsbeelde van Babel, Bel en Nebo, word weggery op waens. Osse sleep hulle weg. Die arme diere steier onder die swaar vrag.
2
Die afgodsbeelde en diere wat hulle wegsleep, sak inmekaar. Die gode kan die mense nie beskerm nie. Maar die mense kan ook nie die gode beskerm nie. Saam gaan hulle in ballingskap.
3
“Luister na My, nageslag van Jakob, oorblyfsel uit die nageslag van Israel. Ek het voor geboorte vir julle gesorg en julle kleintyd vasgehou.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
“Bel en Nebo, die gode van die mense van Babel, het geval, hulle is dood. Ander mense sit die gode op diere, en die diere dra swaar.
2
Altwee gode het geval, hulle kan self niks dra nie, en die mense vat hulle weg na 'n ander land.
3
“ Nageslag van Jakob, Israeliete wat nog lewe, luister na wat Ek sê. Ek het julle gedra vandat julle gebore is.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Babel se afgod Bel het inmekaargesak. Nebo het geknak. Hulle beelde het ’n swaar vrag geword op die rûe van die diere wat hulle moes dra. Hulle gewig druk die pakdiere wat hulle dra, in die grond in.
2
Die gode het ineengestort. Hulle kan die vrag nie langer dra nie. Hulle is saam met die mense wat hulle aanbid as gevangenes weggevoer.
3
Almal van Jakob, almal wat van Israel oor is, moet na My luister. Vandat jy gebore is, het Ek vir jou gesorg. Toe jy ’n babatjie was, het Ek jou in my arms rondgedra.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Bel het ineengestort, dis klaar met Nebo! Julle gode wat deur julle rondgedra is, word nou op diere, op beeste gelaai. Hulle het 'n vrag geword vir moeë diere.
2
Dit is klaar met julle gode, hulle het ineengestort, hulle kan hulle vrag nie dra nie en word self in ballingskap weggevoer.
3
Luister na My, nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel, julle vir wie Ek gedra het van julle geboorte af, wat Ek vasgehou het vandat julle daar is.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Bel het inmekaargesak, Nebo staan krom; hulle afgode is vir die diere en die vee; beelde wat julle rondgedra het, is opgelaai, 'n vrag vir die vermoeide diere.
2
Saam staan hulle krom, inmekaargesak; hulle kon die vrag nie red nie, maar het self in gevangenskap gegaan.
3
Luister na My, o huis van Jakob en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur My gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af;
Afrikaanse Bybel 1933/1953