A A A A A
Eksodus 18
1
Moses se skoonpa, Jetro, die priester van Midian, het gehoor van alles wat God vir Moses en sy volk gedoen het. Hy het gehoor hoe die Here hulle uit Egipte verlos het.
2
Sy skoonpa het toe sy vrou, Sippora, en sy twee seuns saam met hom na Moses gebring. Moses het haar destyds na haar pa teruggestuur.
3
Sy een seun se naam was Gersom omdat Moses ’n vreemdeling was in ’n ander land.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Jetro was die priester van die land Midian en hy was Moses se skoonpa. Hy het alles gehoor wat God vir Moses en vir die Israeliete gedoen het toe Hy hulle uit Egipte gebring het.
2
Moses het voorheen sy vrou Sippora teruggestuur na sy skoonpa Jetro toe. Jetro het nou vir Sippora
3
en haar twee seuns teruggeneem na Moses toe. Die een seun se naam was Gersom. Moses het gesê: “Ek was 'n vreemdeling in 'n vreemde land.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Moses se skoonpa was mos Jetro. Hy het in Midian vir die Here gewerk en Hom met offers gedien. Hy het gehoor wat God alles met sy volk en met Moses laat gebeur het. Hy het gehoor hoe die Here Israel laat wegtrek het uit Egipte.
2
[2-5] Moses se skoonpa het toe by hom kom kuier daar waar hulle by die berg van die Here in die woestyn kamp opgeslaan het. Hy het Moses se vrou, Sippora, en sy twee seuns, Gersom en Eliëser, saam met hom gebring. Moses het hulle destyds uit Egipte teruggestuur om by sy skoonpa te gaan bly. Soos voorheen gesê, het hy die oudste seun Gersom genoem. Die naam het daarop gewys dat Moses ’n vreemdeling in ’n vreemde land moes word. Die tweede seun het hy Eliëser genoem. Dit het daarna verwys dat die God van sy voorouers hom gehelp het toe die farao van destyds hom wou doodmaak.
3
***
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Jetro, priester van Midian en skoonpa van Moses, het gehoor wat die Here God alles vir sy volk Israel en vir Moses gedoen het toe die Here die Israeliete uit Egipte bevry het.
2
Toe Moses sy vrou Sippora destyds teruggestuur het, het sy skoonpa Jetro haar
3
en haar twee seuns in sy huis geneem. Die naam van die een seun was Gersom, “want,” het Moses gesê, “ek woon as vreemdeling in 'n vreemde land.”
Afrikaanse Bybel 1983

1
Toe Jetro, die priester van M¡dian, Moses se skoonvader, hoor alles wat God aan Moses en aan sy volk Israel gedoen het -- dat die HERE Israel uit Egipte uitgelei het --
2
het Jetro, Moses se skoonvader, Sippora, die vrou van Moses, geneem -- nadat hy haar teruggestuur het --
3
en haar twee seuns. Die naam van die een was Gersom, want hy het gesê: Ek het 'n vreemdeling geword in 'n vreemde land;
Afrikaanse Bybel 1933/1953