A A A A A
1 Samuel 2
8
Hy verhef die minderwaardige uit die stof, die behoeftige uit die ashoop! Hy behandel hulle soos prinse en laat hulle op ereplekke sit. “Die onwankelbaarheid van die aarde kom van die Here. Daarop het Hy die wêreld gebou.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

8
Hy laat arm mense opstaan uit die stof, Hy tel hulle op uit die ashoop. Hy laat hulle by die belangrike mense sit, Hy gee vir hulle die belangrikste plek om te sit. Die pilare van die aarde behoort aan die Here, Hy het die aarde op die pilare gesit.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

8
Hy laat onbelangrike mense uit die stof opstaan; Hy tel die armes van die ashoop af op. Hy laat hulle by belangrike mense sit; Hy gee hulle ’n spesiale plek. Dit is seker: die pilare van die aarde is die Here s’n; Hy maak die aarde daarop vas.
Afrikaanse Bybel DB 2006

8
Hy laat die geringes uit die stof opstaan, Hy hef die armes op van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit; Hy skenk hulle 'n ereplek. Aan die Here behoort die pilare van die aarde; Hy het die aarde daarop gegrondves.
Afrikaanse Bybel 1983

8
Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef Hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beërwe. Want aan die HERE behoort die pilare van die aarde, en Hy het die wêreld daarop gevestig.
Afrikaanse Bybel 1933/1953