A A A A A

Jeremia 50

21
Die Here sê: “Trek op teen die land Meratajim en teen die inwoners van Pekod. Agtervolg hulle, maak hulle dood en wis hulle heeltemal uit. Doen alles wat Ek julle beveel het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

21
Die Here sê: “Jy moet na die land Meratajim gaan, jy moet die mense van die land Pekod gaan aanval, jy moet hulle stede verwoes, jy moet hulle almal doodmaak. Jy moet alles doen wat Ek vir jou sê.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

21
Die Here sê: “Trek op en gaan baklei teen die Babiloniërs, van Meratajim af tot by Pekod. Agtervolg die mense, maak hulle dood en laat hulle heeltemal verdwyn. Doen alles presies soos Ek vir julle sê om te doen.
Afrikaanse Bybel DB 2006

21
Trek op teen Meratajim en teen die inwoners van Pekod, maak hulle dood, roei hulle heeltemal uit, sê die Here, maak met hulle presies soos Ek jou beveel!
Afrikaanse Bybel 1983

21
Teen die land Merat im, trek daarteen op en teen die inwoners van Pekod! Verwoes en tref met die banvloek agter hulle, spreek die HERE, en doen net soos Ek jou beveel het.
Afrikaanse Bybel 1933/1953