A A A A A
Josua 23
13
moet julle nou al weet dat die Here julle God hierdie nasies nie verder voor julle uit gaan verdryf nie. Hulle sal ’n lokval vir julle word, ’n pyn in die heup en ’n doring in die oog wat julle sal laat verdwyn uit hierdie mooi land wat die Here julle God vir julle gegee het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

13
As julle dit doen, dan moet julle weet dat die Here sal ophou om hierdie volke weg te jaag om plek te maak vir julle, dit is seker. En dan sal hulle vir julle word soos vangnette en vangstrikke, soos swepe wat julle slaan en dorings wat in julle oë steek. Dit sal aanhou totdat julle weg is uit hierdie goeie land wat julle God die Here vir julle gegee het.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

13
moet julle vir seker weet dat die Here julle God julle nie langer sal beskerm nie. Trouens, hulle sal vir julle net so gevaarlik wees soos ’n strik vir ’n voël of ’n gat in die grond wat jy nie kan sien nie en waarin jy kan val en seerkry. As julle in hulle hande beland, sal dit voel of julle met ’n sweep geslaan word en of daar dorings in julle oë gevryf word. Dan sal julle permanent uit die land wat die Here julle God vir julle gegee het, weggejaag word.
Afrikaanse Bybel DB 2006

13
weet dan seker dat die Here julle God hierdie nasies nie verder sal verdryf voor julle uit nie. Hulle sal vir julle strikke en wippe word, swepe op julle rûe en skerp dorings in julle oë, en uiteindelik sal julle verdwyn uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het.
Afrikaanse Bybel 1983

13
weet dan verseker dat die HERE julle God nie langer hierdie nasies voor julle uit sal verdrywe nie; maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n strik wees en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die HERE julle God aan julle gegee het.
Afrikaanse Bybel 1933/1953