A A A A A
Jeremia 9
26
Dit is die mense van Egipte, Edom, die Ammoniete, Moab en die woestynbewoners wat in afgeleë plekke woon. Want al hierdie volke is onbesnede. Selfs die hele huis van Israel is onbesnede van hart.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

26
Al Israel se bure is sulke mense wat Ek sal straf, die mense van Egipte, Edom, Amnon en Moab. Natuurlik die mense van Juda ook! Geeneen van hierdie buurnasies van Juda het die uiterlike tekens aan hulle liggaam om te bewys dat hulle deel van die mense van die Here is nie. Die mense van Juda se doen en late wys nie dat hulle aan die Here behoort nie. Hulle is ontrou aan die Here.”
Afrikaanse Bybel DB 2006

26
of dit nou Egipte, Juda, Edom, die Ammoniete of Moab is, of die woestynbewoners wat hulle koppe aan die kante kaal skeer, want al hierdie volke is tog maar onbesnede, en die hele Israel is onbesnede van hart, hulle is ontrou aan My.
Afrikaanse Bybel 1983

26
oor Egipte en Juda en Edom en oor die kinders van Ammon en Moab en oor almal wat die rand van hulle hare wegskeer, wat in die woestyn woon; want al die heidene is onbesnede, maar die hele huis van Israel is onbesnede van hart.
Afrikaanse Bybel 1933/1953