A A A A A
Esra 4
23
Toe hierdie brief van koning Artasasta aan Rehum, Simsai die skrywer en hulle amptenare voorgelees is, het hulle dadelik Jerusalem toe gegaan en die Jode gedwing om met die bouery op te hou.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

23
Toe Regum en die skrywer Simsai en die ander amptenare saam met hulle hoor wat die koning geskryf het, het hulle dadelik na Jerusalem gegaan, na die Judeërs toe, en hulle het gesê die Judeërs moet ophou werk.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

23
Die oomblik toe die brief van koning Artasasta vir Regum, die sekretaris Simsai en die ander amptenare gelees is, het hulle vinnig na die Judeërs in Jerusalem gegaan. Hulle het die Judeërs gedwing om op te hou met die werk.
Afrikaanse Bybel DB 2006

23
Toe 'n afskrif van die brief van koning Artasasta voorgelees is aan Regum en aan die sekretaris Simsai en hulle bondgenote, is hulle haastig Jerusalem toe, na die Judeërs toe, en het hulle die werk met mag en geweld tot stilstand gebring.
Afrikaanse Bybel 1983

23
Net toe die afskrif van die brief van Artas sta, die koning, aan Rehum en Simsai, die skrywer, en hulle partygenote voorgelees is, het hulle haastig na Jerusalem, na die Jode gegaan en hulle met geweld en mag laat ophou.
Afrikaanse Bybel 1933/1953