A A A A A
Esra 4
2
Hulle het toe vir Serubbabel en die ander leiers genader en gesê: “Ons wil saamwerk, want ons aanbid dieselfde God as julle. Ons het al van die tyd af toe koning Esarhaddon van Assirië ons hierheen gebring het, aan Hom offers gebring.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

2
Die vyande het na Serubbabel en die familiehoofde toe gekom en vir hulle gesê: “Ons wil saam met julle bou, want ons dien ook julle God, en ons offer vir Hom vandat koning Esar-Haddon van Assirië ons hiernatoe gebring het.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

2
het hulle met Serubbabel en die leiers van die families gaan praat. Hulle het aangebied: “Ons wil graag saam met julle die tempel herbou. Ons bid tot dieselfde God as julle. Vandat die Assiriese koning Esarhaddon ons van ons land af hiernatoe gebring het, offer ons ook vir julle God.”
Afrikaanse Bybel DB 2006

2
Hulle kom toe na Serubbabel en die familiehoofde toe en sê vir hulle: “Laat ons saam met julle bou. Ons vereer dieselfde God as julle. Ons bring vir Hom offers van die tyd van koning Esarhaddon van Assirië af deur wie ons hiernatoe gebring is.”
Afrikaanse Bybel 1983

2
het hulle aangekom na Serubb bel en na die familiehoofde en aan hulle gesê: Laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God, en aan Hom offer ons van die dae van Esar-Haddon af, die koning van Assirië, wat ons hierheen laat optrek het.
Afrikaanse Bybel 1933/1953