A A A A A
1 Kronieke 28
18
Laastens het hy ook die hoeveelheid gesuiwerde goud bepaal vir die wierookaltaar en die goue gerubs, wie se vlerke uitstrek oor die verbondsark van die Here.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

18
Hy het gesê die wierook-altaar moet van skoon goud wees, en hy het gesê hoeveel goud hulle moet gebruik. Hy het 'n plan gegee vir die waentjie waarop die goue gerubs moes staan. Die gerubs se vlerke moes oop wees en die vlerke moes die verbondskis van die Here toemaak.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

18
asook die hoeveelheid gesuiwerde goud vir die wierookaltaar, en die hemelwesens van goud wat die verbondsark van die Here met hulle vlerke moes bedek.
Afrikaanse Bybel DB 2006

18
oor die hoeveelheid gesuiwerde goud vir die wierookaltaar en oor die vorm van die rytuig, die gerubs van goud wat hulle vlerke moes uitsprei om die verbondsark van die Here te bedek.
Afrikaanse Bybel 1983

18
en vir die reukaltaar gelouterde goud volgens gewig; en goud vir die voorbeeld van die wa, die gérubs, wat hul vlerke moet uitsprei en die verbondsark van die HERE moet beskut.
Afrikaanse Bybel 1933/1953