A A A A A
1 Konings 18
39
Toe die volk dit sien, val hulle op die grond en roep uit: “Die Here is God! Die Here is God!”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

39
Toe die mense dit sien, het hulle almal gebuig, hulle gesigte was teen die grond. Hulle het gesê: “Die Here, Hy is God! Die Here, Hy is God!”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

39
Toe die mense dit sien, het hulle op die grond neergeval en hard uitgeroep: “Die Here is die enigste ware God! Die Here is die enigste ware God!”
Afrikaanse Bybel DB 2006

39
Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep: “Die Here is God! Die Here is God!”
Afrikaanse Bybel 1983

39
En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê: Die HERE, Hy is God, die HERE, Hy is God!
Afrikaanse Bybel 1933/1953