A A A A A
Romeine 16
14
Dra ook my groete oor aan Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en die broers en susters daar by hulle.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

14
Ek stuur groete vir Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en die ander gelowiges wat by hulle is.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

14
Sê groete vir Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en al die ander broers daar by hulle.
Afrikaanse Bybel DB 2006

14
En dan ook nog groete aan Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en al die broers daar by hulle;
Afrikaanse Bybel 1983

14
Groet As¡nkritus, Flegon, Hermas, P trobas, Hermes en die broeders wat saam met hulle is.
Afrikaanse Bybel 1933/1953