A A A A A
1 Samuel 2
1
Toe het Hanna gebid: “My hart is bly in die Here! Kyk hoe het die Here my geseën! Nou kan ek my vyande antwoord terwyl ek my verbly oor u verlossing.
2
Niemand is heilig soos die Here nie! Niemand is U gelyke nie; daar is geen Rots soos ons God nie.
3
“Hou op om so hoogmoedig en trots te wees! Moenie met sulke verwaandheid praat nie! Die Here is ’n God wat weet van al jou dade; Hy sal jou oordeel volgens wat jy gedoen het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Hanna het gebid en gesê: “Ek is vrolik, want die Here is by my. Ek is sterk, want die Here is by my. Ek lag vir my vyande, want U het my gered, en ek is bly.
2
Daar is nie 'n ander heilige God soos die Here nie, net U is God, daar is nie 'n ander God nie. Daar is nie 'n ander Rots soos ons God nie.
3
Julle moenie aanhou spog nie, julle moenie teen die Here praat nie, want die Here weet alles en Hy toets alles wat 'n mens doen.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Hanna het gebid en gesê: Ek is opgewonde oor wat U, Here, gedoen het. U, Here, het my sterk gemaak. Ek lag as ek aan my vyande dink. Ek is so bly dat U my gehelp het!
2
Daar is geen god soos U nie. Ja, daar is geen god buiten U nie. Daar is nie nog ’n rots soos ons God nie.
3
Mense moet ophou met hulle grootpratery, met hulle astrante woorde. Die Here weet alles; Hy kyk wat die mense doen.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
En Hanna het gebid: “Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here. Ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het.
2
Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie, daar is geen rots soos ons God nie.
3
“Julle moenie in hoogmoed bly praat nie, moenie aanmatigende dinge sê nie, want die Here is 'n God van diepe kennis, dade word deur Hom getoets.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Toe het Hanna gebid en gesê: My hart jubel in die HERE, my horing is hoog in die HERE; my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing.
2
Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.
3
Spreek nie voortdurend alte hoog nie, laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie; want die HERE is 'n God van diepe kennis, en deur Hom word die dade beproef.
Afrikaanse Bybel 1933/1953