A A A A A
1 Samuel 2
10
Hulle wat die Here weerstaan, sal vernietig word. Uit die hemel sal Hy sy donderende stem teen hulle laat hoor. Die Here oordeel oor die hele aarde. Hy gee sterkte aan sy koning; en Hy gee krag aan sy gesalfde.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

10
Die mense wat sê die Here is verkeerd, sal sterf. Die Here laat donderweer uit die lug oor hulle blits. Die Here sal al die mense op die aarde oordeel, en Hy sal sy koning wat Hy gesalf het, sterk maak.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

10
die Here slaan dié wat Hom teëgaan stukkend. In die hemel dreun die stem van die hoë God; die Here is regter oor die hele wêreld. Hy gee mag aan die koning wat Hy kies; Hy maak sy gesalfde sterk.
Afrikaanse Bybel DB 2006

10
Dié wat teen die Here in opstand kom, word vernietig, van bo uit die hemel verbrysel Hy hulle. Die Here spreek reg tot by die eindes van die aarde, Hy verleen krag aan sy koning, Hy gee sterkte aan sy gesalfde.”
Afrikaanse Bybel 1983

10
Die wat met die HERE twis, word verpletter; oor hulle donder Hy in die hemel; die HERE oordeel die eindes van die aarde, en Hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde.
Afrikaanse Bybel 1933/1953