A A A A A
Regters 21
4
Hulle het die volgende môre vroeg opgestaan en daar ’n altaar gebou waarop hulle brandoffers en maaltydoffers gebring het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

4
Die volgende dag het hulle vroeg opgestaan en hulle het daar 'n altaar gebou en brand-offers en ete-offers gebring.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

4
Vroeg die volgende oggend het die volk ’n altaar gebou waarop hulle brandoffers en vredesoffers geoffer het.
Afrikaanse Bybel DB 2006

4
Die volgende môre het die volk vroeg opgestaan en net daar 'n altaar gebou en brandoffers en maaltydoffers geoffer.
Afrikaanse Bybel 1983

4
Daarop het die manskappe die volgende dag vroeg klaargemaak en daar 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring.
Afrikaanse Bybel 1933/1953