A A A A A
Regters 15
1
Dit was die tyd toe die koring geoes is. Simson het ’n bokkie gevat om vir sy vrou te gee. Hy het vir homself gesê: “Ek wil by my vrou gaan slaap.” Haar pa wou hom nie laat ingaan nie.
2
“Ek het dan gedink jy haat haar,” het haar pa gesê. “Ek het jou strooijonker met haar laat trou. Maar haar jonger sussie is mooier as sy. Jy kan haar maar in haar suster se plek kry.”
3
Simson sê toe vir hulle: “Ek is hierdie keer onskuldig vir wat ek nou met die Filistyne gaan aanvang.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Later, toe die mense begin koring sny, het Simson 'n bokkie geneem en na sy vrou toe teruggegaan. Hy het vir haar pa gesê: “Ek wil na my vrou toe gaan in haar kamer.” Maar haar pa wou hom nie laat ingaan nie.
2
Hy het gesê: “Ek het gedink jy wil haar nie meer hê nie, en ek het haar vir een van die mans gegee wat op die fees saam met jou was. Maar haar jonger suster is mooier as sy. Jy mag met haar trou.”
3
Simson het gesê: “Ek sal die Filistyne laat swaarkry oor hierdie ding, en dit sal nie my skuld wees nie.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
’n Ruk later, tydens die oestyd, het Simson weer vir sy vrou gaan kuier. Hy het ’n bokkie as geskenk vir haar saamgevat. Hy was van plan om by haar te gaan slaap. Haar pa wou hom egter nie toelaat nie.
2
“Ek het gedink jy haat haar na wat gebeur het,” het hy gesê, “daarom het ek haar met jou strooijonker laat trou. Maar kyk, haar jonger suster is in elk geval baie mooier as sy. Jy kan met haar trou.”
3
Toe sê Simson: “Hierdie keer kan ek regtig nie verantwoordelik gehou word vir wat ek aan die Filistyne gaan doen nie.”
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
'n Ruk later, in die koringoestyd, het Simson vir sy vrou gaan kuier en 'n bokkie saamgevat. Hy het gesê: “Ek wil by my vrou gaan slaap.” Maar haar pa wou hom nie toelaat nie.
2
Haar pa het gesê: “Ek was doodseker dat jy haar nou haat, en daarom het ek haar vir jou strooijonker gegee. Haar jonger suster is mooier as sy. Jy kan haar kry in jou vrou se plek.”
3
Maar Simson sê vir hulle: “Hierdie keer het ek die Filistyne niks verkeerds aangedoen nie. Ek gaan 'n ramp oor hulle bring.”
Afrikaanse Bybel 1983

1
Maar 'n tyd daarna het Simson in die dae van die koringoes sy vrou besoek met 'n bokkie en gesê: Laat ek na my vrou in die kamer ingaan; maar haar vader het hom nie toegelaat om in te gaan nie.
2
En haar vader het gesê: Ek het vir seker gedink dat jy niks om haar gee nie; daarom het ek haar aan jou metgesel gegee; is haar jonger suster nie mooier as sy nie? Laat sy tog joue word in haar plek.
3
Maar Simson het vir hulle gesê: Hierdie keer is ek onskuldig teenoor die Filistyne as ek hulle kwaad aandoen.
Afrikaanse Bybel 1933/1953