A A A A A
Regters 10
10
Die Israeliete het by die Here gepleit. Hulle het gebid: “Ons het teen U gesondig. Ons was nie getrou aan ons God nie. Ons het die Baäls aanbid.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

10
en hulle het gebid en gevra dat die Here hulle moet help. Hulle het gesê: “Ons het sonde gedoen teen U, ja, ons het opgehou om ons God te dien en ons het die Baäls gedien.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

10
Uiteindelik het die Israeliete tot die Here gebid. Hulle het vir Hom gesê: “Ons het teen U gesondig, want ons het die rug vir U, ons God, gedraai en die Baäls aanbid.”
Afrikaanse Bybel DB 2006

10
Toe het die Israeliete tot die Here geroep: “Ons het teen U gesondig. Ons was ontrou aan ons God en ons het die Baäls gedien.”
Afrikaanse Bybel 1983

10
Toe roep die kinders van Israel die HERE aan en sê: Ons het teen U gesondig, want ons het onse God verlaat en die Baäls gedien.
Afrikaanse Bybel 1933/1953