A A A A A
Josua 3
16
het die water wat van bo af vloei, begin opdam tot so ver op as Adam, die stad langs Saretan. Die water wat afloop na die see in die Jordaanvallei, die Dooie See, was heeltemal afgesny. Die volk kon toe regoor Jerigo deur die rivier gaan.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

16
het die water wat van die bokant gekom het, opgehou vloei. Die water was soos 'n hoë wal, en al die water tot ver by die stad Adam het opgehou vloei. Adam was 'n stad naby die stad Saretan. Die water by die onderkant het weggevloei na die Sout-see, die see in die Jordaan-vallei. Al die Israeliete kon deur die droë rivier loop oorkant die stad Jerigo.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

16
het die water dadelik opgehou vloei. Dit het aan die bopunt by Adam, die dorp naby Sartan, begin opdam. Aan die onderpunt van die Jordaan het die water bly wegvloei na die Dooie See toe totdat die rivier opgedroog het. Daarna het die volk regoor Jerigo deur die rivier begin trek.
Afrikaanse Bybel DB 2006

16
het die water wat afkom, gaan staan. Dit het op een hoop gaan staan, ver boontoe by Adam, die stad langs Saretan. Die water wat afloop na die see in die Jordaanvallei, die Soutsee, was heeltemal afgesny. Die volk het regoor Jerigo deurgetrek.
Afrikaanse Bybel 1983

16
bly die water staan wat van die bokant afkom: dit het opgerys soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê; en die wat afstroom na die See van die Vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn; toe het die volk deurgetrek, teenoor J,rigo.
Afrikaanse Bybel 1933/1953