A A A A A
Josua 22
1
Daarna het Josua die stamme van Ruben en Gad en die halwe Manassestam by hom laat bymekaarkom.
2
Hy het vir hulle gesê: “Julle het pligsgetrou alles nagekom wat Moses, die dienaar van die Here, aan julle opgedra het. Julle het elke opdrag uitgevoer wat ek vir julle gegee het.
3
Al het dit lank geduur, het julle nooit die ander stamme in die steek gelaat nie. Julle het alles gedoen wat die Here julle God julle beveel het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Daarna het Josua die manne van die stamme Ruben, Gad en die halwe Manasse-stam geroep
2
en vir hulle gesê: “Julle het alles gedoen wat Moses, die dienaar van die Here, vir julle gesê het en julle was altyd gehoorsaam aan my.
3
Julle het hierdie hele lang tyd tot vandag toe nie die ander Israeliete gelos nie en julle het gedoen wat die Here wil hê.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Daarna het Josua die stamme van Ruben, Gad en die halwe Manassestam nader geroep.
2
Toe sê hy: “Julle het alles gedoen wat Moses gevra het julle moet doen en julle het al my opdragte uitgevoer.
3
Julle het nie julle broers in die steek gelaat nie, al het die inname van die land so lank geneem. Julle het elke opdrag van die Here julle God nagekom.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Josua het daarna die stamme Ruben en Gad en die een helfte van die Manassestam geroep
2
en vir hulle gesê: “Julle het alles gedoen wat Moses die dienaar van die Here julle beveel het en julle was gehoorsaam aan alles wat ek julle beveel het.
3
Julle het hierdie hele tyd tot vandag toe nie julle broers in die steek gelaat nie en julle het gedoen wat die Here julle God julle beveel het.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Toe het Josua die Rubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse laat roep
2
en aan hulle gesê: Julle het alles onderhou wat Moses, die kneg van die HERE, julle beveel het, en julle het na my geluister in alles wat ek julle beveel het.
3
Julle het jul broers nie in die steek gelaat nie -- dit is nou baie dae al tot vandag toe -- en het die ordening van die gebod van die HERE julle God onderhou.
Afrikaanse Bybel 1933/1953