A A A A A
Josua 17
4
Hulle het na die priester Eleasar en Josua die seun van Nun en na die leiers toe gegaan en vir hulle gesê: “Die Here het vir Moses beveel om vir ons grond tussen die mense van ons stam te gee.” Josua het toe vir hulle grond tussen hulle pa se broers gegee, soos die Here gesê het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

4
Hulle het na die priester Eleasar toe gekom en na Josua en die leiers en hulle het gesê: “Die Here het vir Moses gesê hy moet vir ons ook grond gee tussen die ander mense van ons stam.” Moses het vir hulle grond gegee tussen hulle pa se broers, Moses het gedoen soos die Here gesê het.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

4
Selofgad se dogter het toe na die priester Eleasar, Josua en die leiers van die volk toe gegaan en vir hulle gesê: “Die Here se opdrag aan Moses was dat hy vir ons grond moes gee tussen ons familie.” Josua het toe vir hulle hulle erfdeel tussen hulle familie gegee, presies soos die Here beveel het.
Afrikaanse Bybel DB 2006

4
Hulle het na die priester Eleasar, na Josua seun van Nun en na die leiers toe gegaan en gesê: “Die Here het vir Moses beveel om vir ons tussen ons stamgenote grond te gee.” Moses het toe aan hulle grondgebied toegeken tussen hulle vader se broers soos die Here beveel het.
Afrikaanse Bybel 1983

4
en hulle het nader gekom voor Ele sar, die priester, en voor Josua, die seun van Nun, en voor die owerstes, en gesê: Die HERE het Moses beveel om ons 'n erfdeel te gee onder ons broers. Daarop het hy hulle 'n erfdeel gegee, volgens die bevel van die HERE, onder die broers van hulle vader.
Afrikaanse Bybel 1933/1953