A A A A A
Josua 13
1
Josua het oud geword. Die Here het vir hom gesê: “Jy het aangestap in jare en baie van die land is nog oor om in besit geneem te word.
2
Die deel van die land wat oorbly, is al die gebiede van die Filistyne en van Gesur.
3
Die gebied van die spruit van Sigor af teen die grens met Egipte tot by die Ekrongebied in die noor-de is Kanaänitiese gebied. Dit is die gebiede van die vyf Filistynse regeerders van Gasa, Asdod, Askelon, Gat en Ekron. Daar is nog die gebied van die Awwiete in die suide.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Toe Josua baie oud was, het die Here vir hom gesê: “Jy is baie oud, en julle het 'n groot deel van die land nog nie oorwin en vir julleself gevat nie.
2
Die deel van die land wat oorbly, is al die grond van die Filistyne en die Gesur-mense.
3
Dit is 'n deel van die land Kanaän, en dit is die grond van die Sigor-rivier naby Egipte tot by die stad Ekron in die noorde. Die grond van die vyf leiers van die Filistyne wat regeer oor die stede Asdod, Askelon, Gat, Ekron en Gasa is 'n deel van die land.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Teen dié tyd was Josua al baie oud. Daarom het die Here vir hom gesê: “Jy is nou al baie oud, maar daar is nog ’n groot deel van die land wat ingeneem moet word:
2
die hele grondgebied van die Filistyne en die Gesuriete.
3
Ook die deel van hierdie gebied wat aan die Kanaäniete behoort. Dit is die gebied wat strek van die Sigorrivier af aan die oosgrens van Egipte en noordwaarts tot by die grens met Ekron. Dit sluit in die vyf Filistynse dorpe Gasa, Asdod, Askelon, Gat en Ekron, asook die gebied van die Awwiete in die suide.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Josua was al baie oud. Die Here het vir hom gesê: “Jy is al baie oud, en daar is nog 'n baie groot deel van die land wat in besit geneem moet word.
2
“Onder die deel wat oorbly, is daar al die Filistynse gebiede en die hele Gesurgebied.
3
Die gebied van die Sigor af teen Egipte tot by die Ekrongebied in die noorde word as Kanaänitiese gebied beskou. Dit is die gebiede van die vyf Filistynse regeerders, dié van Gasa, Asdod, Askelon, Gat en Ekron, en dit sluit die gebied van die Awwiete in.
Afrikaanse Bybel 1983

1
En toe Josua oud en ver op sy dae was, het die HERE vir hom gesê: Jy is oud en ver op jou dae, en daar het nog 'n baie groot stuk land oorgebly om in besit te neem.
2
Dit is die land wat oorgebly het: Al die landstreke van die Filistyne en al die Gesuriete,
3
van die Sihor aan die kant van Egipte af tot by die grens van Ekron na die noorde, wat as Kana„nities gereken word; die vyf vorste van die Filistyne: die van Gasa en die van Asdod, die van Askelon, die van Gat en die van Ekron, en die Awiete
Afrikaanse Bybel 1933/1953