A A A A A
Josua 12
9
Die konings wat hy verslaan het, was: die koning van Jerigo, die koning van Ai naby Bet-El,
Afrikaanse Bybel NLV 2011

9
[9-24] Die Israeliete het die konings van hierdie stede oorwin: Jerigo, Ai by Bet-El, Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis, Eglon, Geser, Debir, Geder, Gorma, Arad, Libna, Adullam, Makkeda, Bet-El, Tappuag, Gefer, Afek, Saron, Madon, Hasor, Simron-Meron, Aksaf, Taänak, Megiddo, Kedes, Joknoam by Karmel-berg, Dor op die Dor-berge, Gojim by Gilgal, en Tirsa. Dit was 31 konings.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

9
Die Israeliete het die volgende stede se konings verslaan: Jerigo, Ai naby Bet-El,
Afrikaanse Bybel DB 2006

9
Die konings van die volgende stede is verslaan: Jerigo, Ai naby Bet-El,
Afrikaanse Bybel 1983

9
die koning van J,rigo, een; die koning van Ai wat langsaan Bet-el lê, een ;
Afrikaanse Bybel 1933/1953