A A A A A
Deuteronomium 9
5
Dit is glad nie as gevolg van jou regverdigheid of opregtheid dat jy die land gaan inneem nie. Die Here jou God sal hierdie nasies voor jou uitdryf omdat hulle so goddeloos is en om die eed na te kom wat Hy aan jou voorouers Abraham, Isak en Jakob gesweer het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

5
Julle gaan om hierdie land vir julleself te vat, maar julle doen dit nie omdat julle reg gedoen het en eerlik was nie. Nee, julle God die Here jaag hierdie volke weg om plek te maak vir julle omdat die volke verkeerd gedoen het en omdat die Here wil doen wat Hy belowe het aan julle voorvaders, aan Abraham, Isak en Jakob.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

5
Dit is nie omdat jy so opreg en volmaak is dat die Here die land vir jou gee nie. Hy verjaag die nasies uit die Beloofde Land omdat hulle so goddeloos is, maar ook omdat die Here sy belofte aan Abraham, Isak en Jakob waar wil maak.
Afrikaanse Bybel DB 2006

5
Dit is nie omdat jy volmaak en opreg is dat jy sal ingaan om hulle land in besit te neem nie. Omdat hierdie nasies so goddeloos is, sal die Here jou God hulle verdryf, en so sal Hy die belofte vervul wat Hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob gemaak het.
Afrikaanse Bybel 1983

5
Nie ter wille van jou geregtigheid en die opregtheid van jou hart kom jy in om hulle land in besit te neem nie, maar weens die goddeloosheid van hierdie nasies verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit, en om die woord te vervul wat die HERE vir jou vaders, Abraham, Isak en Jakob, gesweer het.
Afrikaanse Bybel 1933/1953