A A A A A
Deuteronomium 32
1
“Luister, hemele, ek wil praat! Luister, aarde, na die woorde wat ek sê!
2
Wat ek jou leer, is soos reën op jou, my woorde soos dou. My woorde is soos fyn reën op jong gras, soos sagte reënbuie op plante.
3
Ek wil die Naam verkondig van die Here. Prys die grootheid van ons God!
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Moses het gesê: “Hemel, jy moet luister, ek wil praat, die aarde moet hoor wat ek sê.
2
Ek bid dat die dinge wat ek vir die mense leer, sal wees soos reën wat drup, ek bid dat die dinge wat ek sê, sal wees soos sagte reën op gras, soos reën op groen plante.
3
Want ek wil skree en die Naam van die Here sê, ek wil sê dat die Here groot en goed is.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
“Hoor, almal wat daar bo in die hemel bly. Luister na wat ek sê. Hoor, almal wat op aarde bly. Luister na die woorde wat ek sê.
2
Wat ek julle gaan leer, gaan soos verkwikkende reënwater oor julle spoel. My woorde klink so aangenaam soos dou op die gras. My woorde val soos reëndruppels op jong gras wat pas uitgeloop het. Wat ek leer, is soos sagte reënbuie op jong plante.
3
“Ek wil vir almal vertel van die Here. Ons God is wonderlik!
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
“Hoor, hemele, ek praat, luister na my woorde, aarde!
2
My onderrig kom na julle toe soos reënwater, my woorde verkwik julle soos dou, soos sagte reëns op die grassies, soos reënbuie op die graan.
3
Ek wil die Naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid!
Afrikaanse Bybel 1983

1
Luister, o hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond.
2
Laat my leer drup soos die reën, my woord vloei soos die dou, soos reëndruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante.
3
Want die Naam van die HERE roep ek uit: Gee grootheid aan onse God!
Afrikaanse Bybel 1933/1953