A A A A A
Deuteronomium 32
25
Op straat bring die swaard kinderloosheid, en binnekant heers die angs. Jong mans en vroue sal omkom, babas en ook oumense.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

25
Daar sal oorlog wees in die strate, mense sal bang wees en wegkruip in hulle kamers. Niemand sal vry wegkom nie, nie jongmans of jongmeisies nie, nie babas of oumense nie.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

25
Buitekant op straat sal mense doodgaan in die oorlog en binne-in die huis sal mense van angs en benoudheid rondhardloop. Almal sal ly: die jongmans en die jongmeisies, die babas en die ou mense. Die laaste een sal doodgemaak word.
Afrikaanse Bybel DB 2006

25
Op straat roei die swaard die kinders uit, in die slaapkamers is daar angs: jong man en jong meisie, suigling en grysaard, almal kom om.
Afrikaanse Bybel 1983

25
Buitekant sal die swaard beroof, en in die binnekamers die verskrikking; die jongman sowel as die jongedogter, die suigling saam met die grysaard.
Afrikaanse Bybel 1933/1953