A A A A A
Deuteronomium 12
7
Daar moet julle en julle families saam feesvier in die teenwoordigheid van die Here julle God. Daar sal julle kan bly wees oor alles wat julle gedoen het omdat die Here julle God julle geseën het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

7
Julle God die Here sal by julle wees en julle en julle huisgesinne moet daar eet en feesvier oor alles wat julle gekry het omdat julle God die Here julle geseën het.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

7
Daar moet julle in die teenwoordigheid van die Here vrolik en gelukkig wees. Julle en julle huisgesinne moet die Here daar loof vir al die wonderlike dinge wat Hy aan julle gegee het.
Afrikaanse Bybel DB 2006

7
Daar in die teenwoordigheid van die Here julle God moet julle en julle families saam eet en bly wees oor alles wat julle reggekry het deurdat die Here julle God julle voorspoedig gemaak het.
Afrikaanse Bybel 1983

7
En daar moet julle voor die aangesig van die HERE julle God eet en vrolik wees, julle en jul huisgesinne, oor alles waar julle jul hand aan slaan, waarin die HERE jou God jou geseënhet.
Afrikaanse Bybel 1933/1953