A A A A A
Deuteronomium 12
29
“Wanneer die Here julle God die nasies vernietig en julle hulle uitdryf en hulle land in besit neem,
Afrikaanse Bybel NLV 2011

29
“Julle gaan om ander mense se land vir julleself te vat. Wanneer julle God die Here die mense van daardie land laat sterf, dan sal julle hulle land vat en daar gaan woon.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

29
“Wanneer die Here al die nasies vernietig het sodat julle in die land kan gaan woon,
Afrikaanse Bybel DB 2006

29
“Die Here julle God sal die nasies verslaan na wie toe julle op pad is om hulle te verdryf. As julle hulle oorwin het en in hulle land woon,
Afrikaanse Bybel 1983

29
As die HERE jou God die nasies waar jy na toe gaan om hulle uit die besitting te verdrywe, voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe en in hulle land woon,
Afrikaanse Bybel 1933/1953