A A A A A
Deuteronomium 12
12
Daar moet julle saam met julle kinders en julle werknemers in die teenwoordigheid van die Here julle God feesvier. Onthou die Leviete wat in julle dorpe woon, want hulle het nie ’n deel van die land as hulle eie ontvang nie.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

12
Die Here sal daar by julle wees, en dan moet julle feesvier, julle en julle kinders, julle slawe en slavinne, en ook die Leviete wat by julle woon, want hulle het nie hulle eie grond soos julle nie.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

12
Daar moet julle in die teenwoordigheid van die Here julle God gelukkig wees. Julle kinders, julle werkers en die Leviete wat by julle woon, moet vrolik voor die Here wees. Dink altyd aan die Leviete, want hulle het nie ’n deel van die land gekry nie.
Afrikaanse Bybel DB 2006

12
Daar moet julle en julle kinders en julle slawe en slavinne daarvan geniet in die teenwoordigheid van die Here julle God, ook die Leviete wat by julle woon, want hulle het nie 'n deel van die land as besitting saam met julle gekry nie.
Afrikaanse Bybel 1983

12
En julle moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE julle God, julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle slavinne en die Leviet wat in julle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met julle nie.
Afrikaanse Bybel 1933/1953