A A A A A
Deuteronomium 12
11
Daar is die plek wat die Here julle God uitgekies het vir die eer van sy Naam. Dit is die plek waarheen julle alles moet bring soos beveel is: brandoffers, ander offers, tiendes, julle gawes en julle gelofte-offers.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

11
Dan sal julle God die Here 'n plek kies waar julle Hom moet aanbid. Julle moet alles na daardie plek bring, alles wat ek vir julle sê: julle brand-offers en ander offers, julle tiendes en julle presente, en die beste dinge wat julle vir die Here belowe het.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

11
Dan sal die Here net een plek kies waar Hy aanbid moet word. Daarheen moet julle alles bring wat ek julle vroeër gesê het: julle brandoffers, slagoffers en tiendes, asook daardie geskenke wat julle die Here belowe het.
Afrikaanse Bybel DB 2006

11
Daar is die plek wat die Here julle God sal kies om sy Naam daar te laat woon en daarheen moet julle al die offers bring soos ek julle beveel het: julle brandoffers en ander offers, julle tiendes en ander bydraes, en al die gelofteoffers wat julle aan die Here beloof het.
Afrikaanse Bybel 1983

11
Dan moet julle na die plek wat die HERE julle God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel: julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en die offergawe van julle hand en al julle keurgelofte-offers wat julle die HERE sal belowe.
Afrikaanse Bybel 1933/1953